เติมเงินเข้า FIFA55 และการแจ้งโอน

หลังจากโอนเงินแล้วให้ท่านแจ้งการ เติมเงินเข้า FIFA55 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

เติมเงินเข้า FIFA55 ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้ท่านเปลี่ยน PASSWORD ใหม่ โดยกรอกข้อมูลดังนี้

 1. ก่อนอื่นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษให้กดเปลี่ยนภาษให้เป็น “ภาษาไทย”

เติมเงินเข้า FIFA55 ที่หน้าเว็บเลือก ภาษาไทย

 

2. กดปุ่ม “ฝากถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

เติมเงินเข้า FIFA55 ที่หน้าเว็บเลือก ฝาก/ถอน

 

3. กดปุ่ม “การฝากเงิน” จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 วิธีการโอนเงิน เลือกช่องทางที่ลูกค้าทำการโอนเงิน โดยจะมีตัวเลือกดังนี้

3.1.1 ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการ ฝากเงิน ผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM

3.1.2 Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการ ฝากเงิน ผ่านหน้าเว็บของธนาคาร

3.1.3 Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการ ฝากเงิน ผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร

3.1.4 ในกรณีที่ลูกค้าทำการ ฝากเงิน ผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM

3.1.5 ในกรณีที่ลูกค้าทำการ ฝากเงิน ผ่านเค้าเตอร์ของธนาคาร

3.2 โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการโอนเงิน

3.3 จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ทำการฝาก

       3.3.1 ลูกค้าฝากห้าพันให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามใส่เครื่องหมาย “,” เช่น 5,000

3.4 ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้โนการโอนเงิน ของลูกค้า

3.5 เลขบัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขบัญชีที่ใช้โนการโอนเงิน ของลูกค้า

3.6 วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2015 12.51

3.7 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือก ธนาคารของทางเว็บ ที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา

3.8 โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชี ธนาคารของทางเว็บ ที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา

3.9 ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก

แจ้งฝากเงิน หลังจากโอนเงินไปยังบัญชีของ Fifa55

 

4. เมื่อทำการแจ้ง เติมเงินเข้า FIFA55 เรียบร้อยแล้วให้ท่านรอสักครู่เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบ ยอดเงินจะเข้าบัญชีของท่านภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที หรือตามคิวฝาก-ถอน

วันเวลาที่ธนาคารปิดปรับปรุงระบบ


หากต้องการ แจ้งถอนเงิน